HTS 5

På denna webbplats hittar du egenskaper och funktioner i Hogrefe Testsystem 5, HTS 5.
Hela webbplatsen är internationell och du kan därför byta språk, när du så önskar, genom att klicka på rutan högst upp till höger.

Plattformsoberoende

HTS 5 är plattformsoberoende och fungerar effektivt i Mac-, Linux- och Microsoftmiljö.

Adaptiv testteknologi

HTS 5 stöder adaptiv testteknologi. 

Versioner

Det finns olika kontotyper som svarar mot olika användargruppers behov: basversion, HR-version, klinisk version och fullversion.

Licensmodell

Den nya modellen för testlicenser tillåter separat hantering av genomförande, rapport respektive export.

Profiljämförelse

Med HR-versionen går det att skapa en målprofil, för jämförelse med de resultat man fått för en eller flera personer.

Gruppresultat

Med HR-versionen kan man få en överblick över flera personers resultat och till exempel rangordna dem.

Grupprofil

Resultat från grupper av personer som gjort samma test kan utvärderas statistiskt (medelvärde, standardavvikelse, minimum, maximum).

Uppföljningsanalys

Det är möjligt att sammanställa och jämföra de olika resultaten från upprepade testningar med samma person.